Լուսանկարները՝ համացանցից
Տեղադրվել է 23-08-2020
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՎԱՆԱՆԴ ՇԻՐԱԶԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՆԵՐՔԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՎ ՄԵԾ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԼԻ ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ