Նյութը՝
Լուսանկարները՝
Տեղադրվել է 2015-12-15 11:11
6 թիրախ համայնքներում ֆոկուս խմբային քննարկումներ
Սյունիքի Գեղի, Լեռնաձոր, Մուծք, Շաղատ, Թասիկ և Սալվարդ համայնքներում դեկտեմբերի 14-15-ն ընկած ժամանակահատվածում անցկացվեցին ֆոկուս խմբային քննարկումներ:

6 թիրախ համայնքներում անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումների հիմնական նպատակն համայնքների խնդիրների վերհանումն ու դրանց առկա վիճակի բացահայտումն էր: