Կայքի մասին
Հարգելի երիտասարդ, Գրադարանում կարող ես գտնել Պետական երիտասարդական քաղաքականության նորմատիվ փաստաթղթերը, «Երիտասարդական գործունեությունը իրականացնող կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Երիտասարդական Ուսումնասիրությունների Ինստիտուտի և այլ հետազոտական կառույցների ուսումնասիրությունների հաշվետվությունները, զեկույցները և հրատարակված այլ նյութերը: Գրադարանում ներառված են նաև համաշխարհային երիտասարդական հետազոտությունների, ուսուցանման և քաղաքականության վերաբերյալ հաշվետվությունները, ուսումնասիրությունները, ծրագրերը և նորմատիվ փաստաթղթերը:
Վերջին հրապարակված գրքերը
Երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի ներկայիս վիճակը և կայացման հեռանկարները
Կարգը, հայտի ձևը, կից անհրաժեշտ փաստաթողթերի ցանկը
Support, assistance and resources for youth policy development in Member States
Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար կարգը, դիմումի և հաշվետվության ձևերը:
Սառնաղբյուրի համայնքային և երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբ ՀԿ-ի զեկույցը
Երիտասարդական աշխատանքը Հայաստանում. մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Needs and barriers. Report on qualitative study findings
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը հաստատելու Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգը