Կայքի մասին
Հարգելի երիտասարդ, Գրադարանում կարող ես գտնել Պետական երիտասարդական քաղաքականության նորմատիվ փաստաթղթերը, «Երիտասարդական գործունեությունը իրականացնող կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Երիտասարդական Ուսումնասիրությունների Ինստիտուտի և այլ հետազոտական կառույցների ուսումնասիրությունների հաշվետվությունները, զեկույցները և հրատարակված այլ նյութերը: Գրադարանում ներառված են նաև համաշխարհային երիտասարդական հետազոտությունների, ուսուցանման և քաղաքականության վերաբերյալ հաշվետվությունները, ուսումնասիրությունները, ծրագրերը և նորմատիվ փաստաթղթերը:
Վերջին հրապարակված գրքերը
Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2018-2022թթ. ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը մշակելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անհատական կազմը
Needs and barriers. Report on qualitative study findings
Առցանց համակարգով ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի փորձագիտական քննությունն իրականացնող անկախ փորձագետների 2017 թվականի ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանը
Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար կարգը, դիմումի և հաշվետվության ձևերը:
Support, assistance and resources for youth policy development in Member States
Գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համագործակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռանկարները (Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն)
English version of the report of youth aspirations research done in cooperation with UNDP
Զեկույցն ընդգրկում է ՀՀ աշխատաշուկայում երիտասարդների ներգարվվածության հիմնախնդիրների վերլուծությունը: