Կայքի մասին
Հարգելի երիտասարդ, Գրադարանում կարող ես գտնել Պետական երիտասարդական քաղաքականության նորմատիվ փաստաթղթերը, «Երիտասարդական գործունեությունը իրականացնող կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Երիտասարդական Ուսումնասիրությունների Ինստիտուտի և այլ հետազոտական կառույցների ուսումնասիրությունների հաշվետվությունները, զեկույցները և հրատարակված այլ նյութերը: Գրադարանում ներառված են նաև համաշխարհային երիտասարդական հետազոտությունների, ուսուցանման և քաղաքականության վերաբերյալ հաշվետվությունները, ուսումնասիրությունները, ծրագրերը և նորմատիվ փաստաթղթերը:
Վերջին հրապարակված գրքերը
Կարգը, հայտի ձևը, կից անհրաժեշտ փաստաթողթերի ցանկը
Support, assistance and resources for youth policy development in Member States
Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար կարգը, դիմումի և հաշվետվության ձևերը:
Սառնաղբյուրի համայնքային և երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբ ՀԿ-ի զեկույցը
Երիտասարդական աշխատանքը Հայաստանում. մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Needs and barriers. Report on qualitative study findings
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը հաստատելու Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգը
«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը